Supervision indebærer refleksion over egen praksis i klientarbejdet. Det kan være tværfaglig supervision i et klinisk personaleteam med en særlig fælles opgave, eller det kan være monofaglig supervision i en særlig rolle og profession.

I supervisionen arbejder vi med personlig og faglig refleksion overfor problemstillinger eller sagsforløb som er vanskelige, og som du/I ønsker større sikkerhed og klarhed overfor. Det kan være, at sagsforløbet er belastende eller vanskeligt at rumme følelsesmæssigt. Det kan også være, at forløbet er kørt fast, og at den anvendte praksis skal udvikles.

I supervisionsprocessen adskilles faglige, personlige og private dimensioner og der arbejdes med de 2 første. Processen fører til lettelse, øget indsigt, nye tanke- og handlemuligheder og forøget arbejdsglæde. Supervision bidrager derfor til faglig og personlig kompetenceudvikling i klientarbejdet og modvirker tendenser til udbrændthed.

Jeg arbejder med supervision individuelt eller i grupper.