​​En typisk GIM-session varer mellem 1,5 og 2 timer og består som oftest af fire faser:

1.​ Sessionen indledes med en samtale. I løbet af samtalen finder du og jeg frem til, hvilket fokus musikrejsen skal have. Indholdet af denne samtale og det valgte fokus er vejledende for den musik, som jeg vælger at anvende.

2. ​Dernæst følger en forberedelse til musikrejsen (en ’induktion’). Det mest almindelige er, at du kommer ned at ligge på en briks, men både induktion og musikrejse kan også foregå siddende. Dernæst guider jeg dig ind i en lettere ændret bevidsthedstilstand gennem afspænding og fokusering. Ofte har vi sammen aftalt et indledende fokus, som du tager afsæt i når musikken starter.

3.​ Herefter starter din musikrejse. Under musiklytningen fortæller du om dine indre oplevelser. Min opgave er, at være lydhør og støtte dig i at fordybe dig i mødet med musikken og til at udforske billederne gennem en ikke-styrende dialog. Når musikrejsen slutter guider jeg dig nænsomt tilbage i normal bevidsthedstilstand.

4. ​I sessionens sidste del videreføres og bearbejdes processen nogle gange i et kreativt udtryk ved fx at tegne el. male. Dette kan støtte dig i at fastholde og integrere de vigtigste aspekter af rejsen. Sessionen afsluttes altid med en samtale om oplevelserne under musikrejsen, hvilket vi ofte kobler til de temaer, der var fokus for den indledende samtale.

Musikvalg og varighed af musikrejsen tilpasses og varieres, så dine personlige og terapeutiske behov imødekommes. Ligeledes kan længde af samtale før og efter musikrejsen variere og det er forskelligt, hvad forskellige personer har behov for i den fase, der følger efter musiklytningen.