Grunduddannelse

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 1990 med udviklingspsykologi og klinisk psykologi som speciale.

mag.art. i psykologi, Aarhus Universitet, 1990.
Autoriseret af Dansk Psykologforening, 1993.
Autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn, 1994.

Klinisk videreuddannelse

Uddannelse i miljøterapi, 1995-1998.
Uddannelse i gruppeanalyse, 1996-1998.
Specialist-uddannelse i psykoterapi, Dansk Psykologforening, 2000.
Supervisor-uddannelse på specialistniveau, Dansk Psykologforening, 2001.

Specielle uddannelser

Efteruddannelse i behandling af chok, traumer og PTSD, (P.Levine-traditionen) 1992-2001.
Dybdepsykologisk, energi- og erkendelsesteoretisk efterudd. v. filosof Asta Fink 1985-2002.
Videreuddannelse i relations- og netværksarbejde, Tromsø Universitet, 2005-2007.
Specialiseret psykoterapeut, Dansk Psykiatrisk Selskab/ Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Selskab, 2008.
Supervisor i psykoterapi, Dansk Psykiatrisk Selskab/ Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, 2008.

Arbejdserfaringer fra offentlige stillinger

Psykolog på Katrinebjerg-Centret i Aarhus, 1990-1992.
Psykoterapeut i Immervadrådgivningen i Aarhus, 1990-1992.
Psykolog i distriktspsykiatrien, Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland, 1992-1993.
Psykolog ved miljø- og psykoterapeutisk afsnit Skovhus, Amtshospitalet Nyk. Sj., 1993-2003.
Psykolog i distriktspsykiatrien Odsherred, Psykiatrihospitalet Nyk. Sj., 2003-2008.
​Jeg havde ydernummer til behandling af klienter med lægehenvisning 2008-2020.

Aktuel privat praksis: Jeg yder fortløbende

Terapi med private klienter, unge, voksne, par og familier.
Eksistentiel fordybelse med seniorer.
Samtaleforløb med kommunalt henviste klienter.
Klinisk supervision af blandede faggrupper i psykiatrien, fra offentlige og private institutioner.
​Supervision af familiebehandling og plejefamilier.
Supervision af psykologer.

Se Charlottes profil her